header foto
header foto
 
Bestuur

Bijzondere Ledenvergadering op 29 juni a.s.

Nieuws afbeelding 13-6-2017
Beste leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor een Bijzondere Ledenvergadering op 29 juni a.s.,
voorafgaand aan de presentatie van de nieuwe teams voor het seizoen 2017/2018.

Deze Ledenvergadering is erg kort en heeft als enig doel het installeren
van 2 kandidaat-bestuursleden.
Tot onze grote vreugde kunnen wij namelijk meedelen dat 2 personen zich
beschikbaar hebben gesteld voor de nog vacante bestuursfuncties.
Volgens onze Statuten dient een dergelijke benoeming door de leden tijdens een
Ledenvergadering bekrachtigd te worden.
Tijdens deze Ledenvergadering zal per bestuursfunctie een stemming worden gehouden.

Het is uiteraard mogelijk voor andere kandidaten om zich eveneens verkiesbaar te
stellen voor één van de genoemde bestuursfuncties.
De kandidaatstelling, of voordracht door tien of meer leden, moet vóór de aanvang van de ledenvergadering schriftelijk of langs elektronische weg bij het bestuur worden ingediend, tezamen met een schriftelijke of elektronische verklaring van de kandidaat dat hij of zij een eventuele benoeming zal aanvaarden.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Bijlage


 

Facebook

Contact

Adres
Eikenlaan 4,
Sportpark de Bree-Oost,
3925 VK Scherpenzeel
033-2771093
[email protected]

Postadres
Postbus 92,
3925 ZH Scherpenzeel GLD

KvK nr: 40121992