header foto
header foto
 
Arbitrage

Wangedrag......WAT MOET JE DOEN?

Nieuws afbeelding 3-4-2013

 

De KNHB heeft geconstateerd dat er de laatste tijd een toename is van wangedrag voor, tijdens en na een wedstrijd. Dit is een slechte zaak en onze hockeybond is de strijd aangegaan om dit fenomeen een halt toe te roepen en wij als hockeyclub ondersteunen dit volledig. Wangedrag hoort gewoon niet op de hockeyvelden thuis, klaar! Ongeacht de oorzaken van dit wangedrag.
 
Stel nu dat jij als speler, coach of scheidsrechter hiermee te maken krijgt, wat moet je dan doen. Allereerst moet je natuurlijk er alles aan doen om wangedrag te voorkomen en/of te vermijden.
 
Speler
Als speler vertegenwoordig jij onze hockeyclub en al haar leden. Wangedrag is dus niet alleen een smet op jouw persoonlijke blazoen, maar ook op die van de club. Dus merk jij dat je door iets of iemand enorm geïrriteerd raakt, wees dan de meest wijze en voorkom een confrontatie of escalatie. Laat je wisselen of maak één van de scheidsrechters attent op het gebeuren. Laat je niet uitlokken tot een reactie want dat levert alleen maar ellende op.
 
Coach
Een coach kan ook wangedrag voorkomen. Door ervoor te zorgen dat spelers niet over de schreef gaan voor, tijdens of na een wedstrijd. Spreek mensen op hun gedrag aan en geef aan dat ongeacht de reden het gedrag niet acceptabel is. Je bent er namelijk niet alleen als coach voor de techniek en tactiek tijdens een wedstrijd. Je bent ook begeleider van het team op het vlak van fair Play. Merk je als coach tijdens een wedstrijd dat er iets broeit tussen een speler van jouw team en een speler van de tegenstander, wissel jouw speler dan. Idem dito voor een speler van jouw team die continu in de clinch ligt met de scheidsrechter. Die speler zal namelijk altijd aan het kortste eind trekken. Voorkomen is veel beter dan genezen. Zorg ervoor dat jouw spelers weten dat wangedrag gewoon niet acceptabel is en zorg er ook voor dat jouw team sportiviteit en respect als normaal zien en dit ook uitdragen.
 
Scheidsrechter
Als scheidsrechter heb je een zeer belangrijke rol hierin. Meestal is wangedrag de uiteindelijke escalatie van een hele reeks kleine overtredingen tijdens een wedstrijd. Wees attent op deze overtredingen en treedt er meteen tegen op. Geef alle spelers te kennen dat dergelijk gedrag absoluut niet wordt getolereerd. Dan weet iedereen waar ze aan toe zijn en staan ze ook niet raar te kijken als jij ook optreedt tegen dergelijk gedrag. En indien nodig trek je kaarten, wees niet bang om iemand persoonlijk te straffen met een kaart als deze persoon weigert zich aan te passen aan de normale normen over sportiviteit en fatsoen. Meldt gele en rode kaarten ATLIJD op het wedstrijdformulier. Waarom? Heel simpel, de KNHB spreekt clubs erop aan als zij merken dat er veel gele en rode kaarten vallen. Indien nodig treft de KNHB zelfs maatregelen zoals uitsluiting van het team indien de club niet in staat is dit te veranderen.
 
Maar stel nu dat het wel uit de hand loopt, wat dan?
Ook dan zijn er verschillende manier om dit te melden.
 
Een speler of coach die wangedrag wil melden:
Als speler of coach kun je wangedrag op diverse manieren melden aan de bond. Wangedrag tijdens de wedstrijd kan gemeld worden door een opmerking op het wedstrijd formulier, dit geldt ook voor het nieuwe digitale formulier. De KNHB zal deze opmerkingen overnemen en actie hierop nemen indien nodig. Betreft het een lichte zaak dan hoeft er verder niets gedaan te worden en zal de opmerking alleen ter info worden gebruikt. Komen dergelijke opmerkingen over een bepaald team of een bepaalde scheidsrechter vaker voor dan zal de KNHB bij de betreffende club aankloppen en verhaal halen.
Is het echter een zwaarder vergrijp dan zul je als melder ook een extra rapportage aan de KNHB moeten sturen (naast de opmerking op het formulier die ook ingevuld dient te worden). Deze dient binnen 3 dagen na het voorval bij de bond binnen te zijn. Meldt een dergelijk voorval altijd meteen aan de arbitragecommissaris. Deze persoon zal jou helpen bij het opstellen en inleveren bij de bond (zie hieronder voor de contactgegevens).
Gebeurt het voorval voor of na de wedstrijd dan zul je een aparte melding moeten maken aan de bond. Schakel in een dergelijk geval ook ALTIJD de arbitragecommissaris van onze club in.
 
Het opmerkingenveld op het formulier is er ook voor als je als team vindt dat de arbitrage onder de maat was of partijdig was. De KNHB geeft deze opmerkingen door aan de arbitragecoördinator (vertegenwoordiger vanuit de KNHB voor arbitrage bij clubs) van de betreffende club. Deze persoon zal, indien dit vaker voorkomt, in gesprek gaan met die club om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst voorkomen wordt.
 
Is het een zwaar voorval, bijvoorbeeld racisme of lichamelijk geweld zorg dan ALTIJD voor melding op het formulier (als het tijdens een wedstrijd was) en neem ALTIJD contact op met de arbitragecommissaris van onze hockeyclub.
 
Een scheidsrechter die wangedrag wil melden:
Een scheidsrechter heeft tijdens de wedstrijd de mogelijkheid om persoonlijk te straffen door middel van de groene, gele of rode kaart. Gele en rode kaarten moeten ALTIJD worden vermeld op het wedstrijdformulier. Vroeger 'vergaten' we dit nog wel eens, doe dit alsjeblieft niet meer. Als de KNHB niet weet dat er straffen worden gegeven kunnen zij er ook niets aan doen....dus altijd vermelden op het formulier.
 
Bij een rode kaart moet een scheidsrechter altijd een aanvullende verklaring naar de competitieleider sturen, dit moet binnen drie dagen na het voorval. Meldt een rode kaart ook altijd aan de arbitragecommissaris van onze club.
 
Een scheidsrechter kan voor of na een wedstrijd GEEN kaarten meer uitdelen. Indien er dan iets plaats vindt wat echt niet door de beugel kan, dan kan een scheidsrechter een rapportage wangedrag invullen en opsturen naar de KNHB. Doe dit ook ALTIJD samen met de arbitragecommissaris.
 
Zoals je merkt is het melden van wangedrag een hele klus. Maar het is wel enorm belangrijk dat dit gemeld wordt, want alleen dan kunnen we er gezamenlijk, de KNHB, de hockeyclub en jijzelf) er iets tegen doen. Nu moeten we natuurlijk voorkomen dat er 'misbruik' wordt gemaakt van deze rapportage mogelijkheid. Het is namelijk niet de bedoeling dat als jij als speler of coach het niet eens bent met een beslissing van een scheidsrechter, dit meteen met alle alarmbellen aan de KNHB gemeld wordt. Daar is dit niet voor ingericht. Daarom stellen wij vanuit de hockeyclub dat als jij als speler, coach of scheidsrechter de KNHB wilt inschakelen buiten de standaard mogelijkheden van het wedstrijdformulier, dat dit gebeurt in overleg met de club. Dit kun je doen door contact op te nemen met de arbitragecommissaris.
 
Roel Koehein (arbitragecommissaris),
Mobiel: 0652327603
Tel: 033-2778457
 
Rest ons nog jullie veel plezier, respect en sportiviteit toe te wensen op de hockeyvelden.
 
Het Bestuur.


 

Facebook

Contact

Adres
Eikenlaan 4,
Sportpark de Bree-Oost,
3925 VK Scherpenzeel
033-2771093
[email protected]

Postadres
Postbus 92,
3925 ZH Scherpenzeel GLD