header foto
header foto
 
Bestuur

Algemene Ledenvergadering op woensdag 16 juni

Nieuws afbeelding 25-5-2021
Wedstrijden spelen is helaas nog steeds niet mogelijk, maar inmiddels zijn de regels 19 mei jl. weer enigszins versoepeld en kunnen we, onder voorbehoud van weer wijzigende maatregelen, de geplande Algemene Ledenvergadering door laten gaan op

 

woensdag 16 juni a.s. vanaf 20:00 uur in het clubhuis.

De agenda vinden jullie in bijlage en de financiële stukken zijn op te vragen bij Karen van den Bergh via [email protected].

 

Het bestuur wil deze ALV graag een drietal kandidaat-opvolgers voordragen voor een gelijk aantal definitief aftredende bestuursleden.

Een dergelijke voordracht kan ook door tien of meer leden. Deze moet dan wel voor de aanvang van de ALV elektronisch bij het bestuur zijn ingediend via [email protected], tezamen met de elektronische verklaring van die kandidaat dat hij/zij een benoeming zal aanvaarden.

Tijdens de ALV zal e.e.a. in stemming worden gebracht.


Vooraf aanmelden voor de ALV via [email protected] is opnieuw verplicht. En voor, tijdens en na de vergadering dient vanzelfsprekend de 1,5 meter afstandsregel in acht genomen te worden door alle aanwezigen.

Mocht er vóór 16 juni aanleiding zijn de vergadering op een andere manier te houden of als aanvullende instructies nodig zijn, zullen wij dit via onze website en mail communiceren.

Met vriendelijke groet,
het bestuur

Bijlage


 

Facebook

Contact

Adres
Eikenlaan 4,
Sportpark de Bree-Oost,
3925 VK Scherpenzeel
033-2771093
[email protected]

Postadres
Postbus 92,
3925 ZH Scherpenzeel GLD

KvK nr: 40121992