header foto
header foto
 
Arbitrage

Spelregelbriefing zaalhockeyseizoen 2016 -2017

Nieuws afbeelding 1-12-2016

 

BRIEFING CLUBSCHEIDSRECHTERS ZAALHOCKEY SEIZOEN 2016-2017

 

In deze briefing behandelen we een aantal belangrijke spelregels en vertellen we hoe clubscheidsrechters deze moeten hanteren. Dit helpt om samen met je collegavoorspelbaar te fluiten, zodat spelers, begeleiders en publiek weten waar ze aan toe zijn en niemand voor verrassingen komt te staan.

 

Regelwijzigingen

 • In de zaal wordt de lange corner ingevoerd. Deze spelhervatting wordt genomen op de middenlijn, recht tegenover de plaats waar de bal over de achterlijn is gegaan. De specifieke regels t.a.v. een aanvallende vrije push op de helft van de tegenstander zijn bij het nemen van de bal van toepassing.

 • Een vrije push dicht bij de cirkelrand wordt altijd genomen op de plaats van de overtreding. Voordat de bal door een aanvaller of door het kaatsen tegen de balk de cirkel in gespeeld mag worden moet deze:

  • drie meter hebben gerold, of

  • geraakt zijn door een tegenstander.

 • Indien bij een beslissingswedstrijd de stand na het verstrijken van de speeltijd gelijk is wordt een beslissing verkregen door het nemen van shootouts. In het spelreglement staat de procedure voor het nemen van shootouts uitvoerig beschreven.

   

  Spelen van de bal

 • Het slaan van de bal in de zaal is niet toegestaan – je mag alleen pushen. Toch zien we nog steeds veel spelers die slagbewegingen maken. Wees hier strikt op, zodat het zaalhockey blijft en geen veldhockey in de zaal. Als richtsnoer kun je aanhouden dat een speelbeweging een slag is vanaf 50cm.

 • De bal mag in de zaal in de meeste situaties niet omhoog gebracht worden. Een belangrijke uitzondering is als een aanvaller in de cirkel op doel pusht – dan telt alleen of hij wel of geen gevaarlijk spel veroorzaakt. Daarbuiten geldt de maatstaf dat niet iedere bal die (iets) van de grond komt moet worden bestraft, maar wanneer de tegenstander er hinder van ondervindt moet altijd worden afgefloten. Afhankelijk van het niveau kun je van wedstrijd tot wedstrijd iets variëren in de toegepaste strengheid.

 • Een hoge push op doel die hoog terugkomt van de keeper, wordt uitsluitend beoordeeld op gevaarlijk spel. Een lage push op doel die hoog van de keeper terugkomt leidt tot een strafcorner wanneer de bal gevaar of hinder veroorzaakt. Indien zo’n bal in een compleet vrije ruimte terechtkomt is er dus geen reden om te fluiten.

 • Onder liggend spelen wordt verstaan: echt liggen, of een knie, arm of hand aan de grond hebben. De hand(en) die de stick vasthoudt/vasthouden mag/mogen bij het spelen van de bal met de stick wel op de grond komen. Als een aanvaller in de cirkel naar de bal duikt en scoort, is het van belang wanneer de bal wordt geraakt. ‘Zweeft’ hij als hij de bal speelt, dan is er sprake van een geldig doelpunt. Ligt hij al op de grond voordat hij de bal speelt, dan is het een overtreding.

   

  Spelhervattingen

 • Een spelhervatting (vrije push, inpush, uitpush en beginpush) mag met een selfpassworden genomen. Uitgezonderd hiervan zijn het nemen van een strafcorner, strafbal en bully.

 • Indien een aanvallende vrije push is toegekend voor een overtreding op de helft van de tegenpartij, moet de bal op die helft worden genomen. Het is niet toegestaan de bal net op de eigen helft te nemen om daarmee de restrictie van het niet-rechtstreeks de cirkel in mogen spelen te omzeilen.

   

  Gebruik van lichaam en stick

 • Als een tegenstander al laag zit mag je de bal niet hard en van dichtbij door hem heen proberen te spelen. Deze overtreding heet ‘door het blok spelen’ en is gevaarlijk, omdat hij leidt tot blessures. Zie je dat dit toch gebeurt fluit dan direct af en waarschuw de overtreder. Het maakt niet uit of de laagzittende speler de stick in fore- of backhandgreep vasthoudt.

 • De pirouette waarbij de balbezitter een draai maakt en dan van dichtbij duidelijk bewust richting zijn tegenstander speelt is potentieel gevaarlijk en moet worden afgefloten.

 • Een verdediger die met zijn stick en/of lichaam een pass of looplijn bij de balk heeft "dichtgezet” moet worden beschermd als een aanvaller de bal hier hard tegenaan speelt of deze erdoorheen probeert te drukken of lopen. De balbezitter zal een andere weg moeten kiezen, want die langs de balk is door de verdediger reglementair afgesloten.

 • Indien een bal tussen de sticks van spelers wordt geklemd en spelers maken geen aanstalten het klemmen te beëindigen geef je een bully.

 • Het is niet toegestaan de bal tegen de balk te klemmen om het tegenstander op die manier onmogelijk te maken de bal te spelen.

   

  Keeper

 • De standaardkeeper (dus met volledige uitrusting), moet zijn helm ophouden. Die verplichting geldt om het risico van blessures tegen te gaan; de keeper zal immers vaak met zijn lichaam zijn doel verdedigen. Deze keeper mag alleen op zijn eigen helft spelen (behalve om – zonder helm natuurlijk – een strafbal te nemen).

 • Een vliegende keep is een veldspeler die zonder keeperuitrusting als keeper optreedt. Hij is verplicht om een helm te dragen bij het verdedigen van een strafcorner of strafbal, maar verder is hij vrij om wel of niet een helm op te zetten. Spelen met de helm op mag, maar alleen op eigen helft. De ‘vliegende keep’ mag geen overige beschermende keeperuitrusting dragen (zoals keeperhandschoenen).

 • Alleen als de keeper (van top tot teen) én de bal in de cirkel zijn, mag hij (in zijn eigen cirkel) liggend spelen. De scheidsrechter in wiens cirkel het gebeurt zal dit niet in alle gevallen goed kunnen beoordelen, dus moet hij zich dan op de steun van zijn collega kunnen verlaten. Dat kan alleen als je steeds voldoende ver mee opkomt op elkaars helft. Maak bovendien goede afspraken over de te bieden ondersteuning om wanneer het nodig is samen tot de juiste beslissing te komen. Duidelijke communicatie tussen beide scheidsrechters is daarbij essentieel.

   

  Strafcorner

 • De keeper moet zich bij het verdedigen van de strafcorner in het doel opstellen, achter de doellijn. De overige verdedigers kiezen om zich achter de achterlijn op te stellen of (net als bij veldhockey) achter de middenlijn.

 • Indien een verdediger bij een strafcorner te vroeg uitloopt, wordt de strafcorner opnieuw genomen en moet deze verdediger achter de middenlijn plaatsnemen. Indien de doelverdediger of de vliegende keep te vroeg uitloopt wordt een andere verdediger achter de middenlijn gestuurd. Verdedigde men met een aanvaller achter de middenlijn, dan mag deze aanvaller niet alsnog gaan verdedigen.

 • Indien een aanvaller te vroeg de cirkel in loopt moet hij ook achter de middenlijn plaatsnemen. De aanvaller die de corner neemt mag niet doen alsof hij de bal speelt. Maakt hij een duidelijke schijnbeweging om een verdediger te vroeg te laten uitlopen, dan moet hij naar de middenlijn en als aangever worden vervangen.

 • Zolang de strafcornersituatie niet is afgelopen conform regel 13.5 en 13.6 is er sprake van een opnieuw genomen strafcorner, en moet er met het gereduceerd aantal verdedigers of aanvallers worden gespeeld. Pas als deze strafcorner voorbij is en er een nieuwe wordt toegekend mogen alle verdedigers en aanvallers aan de nieuwe strafcornersituatie meedoen.

   

  Persoonlijke straffen

 • Zeker in de zaal, waar de afstanden gering zijn, is een verbale waarschuwing vaak eenvoudig "in het voorbijgaan” te geven. Dat kan door een gebaar, een extra fluitsignaal of een juist getimede opmerking. Hiervoor wordt de tijd niet stilgezet. Als je een kaart geeft zet je eerst de tijd stil.

 • Als je een persoonlijke straf oplegt, doe dat dan rustig en zonder overdreven emotie. Toon duidelijk de kaart – daarmee is bereikt wat je wilt. Onthoud je van commentaar erbij, want dat leidt tot reacties en discussies.

 • De straftijd voor een groene kaart is 1 minuut.

 • De straftijd bij een gele kaart is in principe twee minuten. Alleen bij geel voor fysieke overtredingen waarbij de tegenstander (bijna) ten val komt is de straf vijf minuten.

   

  Als team goed fluiten

 • Goede afspraken maken met je collega is ook in de zaal absoluut een vereiste. Omdat de afstand tussen beide scheidsrechters veel kleiner is dan op het veld heb je alle mogelijkheden om samen de juiste beslissing te nemen. De ene scheidsrechter let op de zaken die voor de collega niet te zien zijn en omgekeerd. Een juiste positionering die je aanpast aan de spelsituatie zorgt voor een juiste beslissing en acceptatie bij spelers en coaches.

 • Vaak hebben spelers en begeleiders aan een blik of klein gebaar genoeg om te kunnen zien wat een scheidsrechter wil. Gebruik deze communicatie en laat continu zien dat je samen met je collega alert de wedstrijd aan het volgen bent.

 • Maak goede afspraken met de zaalwacht of de tijdwaarnemer en voorkom misverstanden over wie de tijd bijhoudt.

   

Wij wensen je een heel goed zaalseizoen toe! 

Facebook

Contact

Adres
Eikenlaan 4,
Sportpark de Bree-Oost,
3925 VK Scherpenzeel
033-2771093
[email protected]

Postadres
Postbus 92,
3925 ZH Scherpenzeel GLD