header foto
header foto
 
Bestuur

Verkiezingen bestuursleden tijdens ledenvergadering

Nieuws afbeelding 9-2-2015
Tijdens de vorige ledenvergadering is door Miranda van Beek en Judith Koehein aangegeven dat zij wilden stoppen met hun bestuurswerk voor onze vereniging. Dat betekende dat de functies secretaris en hoofd Technische Commissie vacant zouden komen.
 Het bestuur is verheugd te kunnen mededelen dat twee kandidaat bestuursleden inmiddels zijn gestart. Dit zijn Janske Hofman (secretaris) en Jacco Veldhuizen. Zij stellen zich tijdens de volgende ledenvergadering op 23 april a.s. verkiesbaar.

Tussentijds is duidelijk geworden dat het bestuurslid namens de Activiteitencommissie, Tessa Wagensveld, vanwege privé omstandigheden voortijdig haar taken moest neerleggen. Als opvolger stelt Saar Kandelaars zich tijdens de volgende ledenvergadering verkiesbaar.
Tevens zal Karen van den Bergh zich herkiesbaar stellen penningmeester (3e termijn).

Het is uiteraard mogelijk voor andere kandidaten om zich verkiesbaar te stellen voor een van de genoemde bestuursfuncties. De kandidaatstelling moet tenminste 10 dagen voorafgaand aan de ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

Tijdens de ledenvergadering zal per bestuursfunctie een stemming worden gehouden.

Alle leden zijn van harte welkom tijdens de ledenvergadering op 23 april 2015.
Agendavoorstellen voor de ledenvergadering kunnen tot uiterlijk 10 dagen vooraf schriftelijk bij het bestuur worden gemeld.
Het Bestuur.


 

Facebook

Contact

Adres
Eikenlaan 4,
Sportpark de Bree-Oost,
3925 VK Scherpenzeel
033-2771093
[email protected]

Postadres
Postbus 92,
3925 ZH Scherpenzeel GLD

KvK nr: 40121992