header foto
header foto
 

Algemene Ledenvergadering

woensdag 18 april 2018   |   20:00 - 23:00   |   Hockeyclub De Holestick
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering staat gepland op woensdag 18 april 2018, aanvang 20.00 uur.
Agenda:
1. Opening
2. Aanwezig / afwezig
3. Mededelingen / Ingekomen stukken
4. Notulen vorige ALV
5. Van de voorzitter:
    - herkiesbaar stellen penningmeester
    - VOG (verklaring omtrent gedrag)
    - vertrouwenscontactpersoon
    - bedanken vrijwilligers
6. Financiƫle situatie
    - financieel resultaat 2017
    - begroting 2018
7. Commissies:
    - technische commissie
    - wedstrijdsecretariaat
    - materiaalcommissie
    - arbitragecommissie
    - zaalcommissie
    - sponsorcommissie
    - activiteitencommissie
    - ledenadministratie
    - website
    - beheercommissie
    - kantinecommissie
8. Rondvraag
9. Sluiting 

Facebook

Contact

Adres
Eikenlaan 4,
Sportpark de Bree-Oost,
3925 VK Scherpenzeel
033-2771093
[email protected]

Postadres
Postbus 92,
3925 ZH Scherpenzeel GLD