header foto
header foto
 

Vertrouwenspersoon

MHC De Holestick wil natuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: hockeyen.
Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon kan dan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden. Binnen MHC De Holestick willen wij er graag voor zorgen dit voor te zijn.

Hiertoe vraagt de vereniging iedereen van 18 jaar of ouder die zich binnen MHC De Holestick bezighoudt met activiteiten waarin sprake is van contact met onze (minderjarige) leden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.
Bovendien is er binnen MHC De Holestick een vertrouwenscontactpersoon te vinden. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn.
Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon?
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon. De vragen die je hebt kunnen gaanover:
•pesten en gepest worden;
•het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof ofseksuele voorkeur niet bij hoort;
•grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt dooreen teamlid, ouder, trainer of coach ervaar je als onprettig;
•een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag’: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
•je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
•je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
•iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?

Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren!
De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:
a. toestemming voor hebt gegeven
b. van op de hoogte bent
De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

In principe is de vertrouwenscontactpersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten in verenigingsverband en de betrokkene(n).
Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenscontactpersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is.
De vertrouwenscontactpersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n) plaatsvinden buiten MHC De Holestick.
De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen MHC De Holestick.
Je kunt de vertrouwenscontactpersoon bereiken via e-mail:
[email protected]

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

 


 

Facebook

Contact

Adres
Eikenlaan 4,
Sportpark de Bree-Oost,
3925 VK Scherpenzeel
033-2771093
[email protected]

Postadres
Postbus 92,
3925 ZH Scherpenzeel GLD

KvK nr: 40121992